TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi

TM Savotta Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: TM Savotta Oy
Y-tunnus: 2876078-1
Osoite: Ylävuohijärventie 104
Postinumero: 41820
Postitoimipaikka: SAAKOSKI
Puhelinnumero: 0452078135
Sähköpostiosoite: tmsavotta@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tuomas Murdoch

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on toimia TM Savotta Oy:n asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Tilausten käsittely ja toimitus
Laskutus- ja maksuliikenne
Palvelujen tuottaminen ja kehitys
Markkinointi
Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä TM Savotta Oy:lle antamia tietoja.

Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

Henkilön nimi
Osoitetiedot
Sähköpostisosoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Y-tunnus
Laskutustiedot
Tuote- ja palvelutilausten tiedot
Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot
Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä TM Savotta Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Vain erikseen määrätyillä TM Savotta Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.